Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Spółka z o.o.
Telefon:
74 851-58-10
Województwo:
Dolnośląskie
Dokładny Adres:
ul. Wrocławska 10
Miejscowość:
Świdnica
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.