Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Spółka z o.o.
Telefon:
74 851-58-10
Województwo:
dolnośląskie
Dokładny Adres:
ul. Wrocławska 10
Miejscowość:
Świdnica
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.