Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „Świdnica” Sp. z o.o.
Telefon:
74 851 81 00
Województwo:
Dolnośląskie
Dokładny Adres:
ul. Inżynierska 6
Miejscowość:
Świdnica
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.