Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Telefon:
58 342 31 50
Województwo:
pomorskie
Dokładny Adres:
ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk
Miejscowość:
Gdańsk
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.