Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
Telefon:
63 245 94 75
Województwo:
wielkopolskie
Dokładny Adres:
ul. Poznańska 49, 62-510 Konin
Miejscowość:
Konin
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.