Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Koleje Dolnośląskie S.A.
Telefon:
+48 76 850 65 11
Województwo:
dolnośląskie
Dokładny Adres:
ul. Kolejowa 2
Miejscowość:
Legnica
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.