Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Telefon:
34 317 03 31
Województwo:
śląskie
Dokładny Adres:
ul. Sienkiewicza 1
Miejscowość:
Wręczyca-Wielka
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony WWW) jest zgodna ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.