Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności:

Nazwa Jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejscowość:
Wręczyca-Wielka
Województwo:
Śląskie
Dokładny Adres:
ul. Sienkiewicza 1
Telefon:
34 317 03 31
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony WWW) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.