Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile
Telefon:
+48 67 212 07 77
Województwo:
Wielkopolskie
Dokładny Adres:
Ul. Lotnicza 6
Miejscowość:
Piła
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.