Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
Telefon:
(044) 733 92 53
Województwo:
łódzkie
Dokładny Adres:
ul. Kasztanowa 31
Miejscowość:
Piotrków Trybunalski
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.