Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Starostwo Powiatowe w Brzezinach
Telefon:
(46) 874-11-11
Województwo:
Łódzkie
Dokładny Adres:
ul. Sienkiewicza 16
Miejscowość:
Brzeziny
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.