Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Gmina Strawczyn
Miejscowość:
Strawczyn
Województwo:
Świętokrzyskie
Dokładny Adres:
ul. Żeromskiego 16
Telefon:
41 303 80 02
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.