Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Gmina Strawczyn
Telefon:
41 303 80 02
Województwo:
świętokrzyskie
Dokładny Adres:
ul. Żeromskiego 16
Miejscowość:
Strawczyn
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.