Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Gmina Janów
Miejscowość:
Janów
Województwo:
Śląskie
Dokładny Adres:
ul. Częstochowska 1
Telefon:
(+48 34) 32-78-048
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.