Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Gmina Popów
Miejscowość:
Popów
Województwo:
Śląskie
Dokładny Adres:
Zawady ul. Częstochowska 6
Telefon:
34 317 70 67
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.