Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Gmina Wręczyca Wielka
Miejscowość:
Wręczyca Wielka
Województwo:
Śląskie
Dokładny Adres:
ul. Sienkiewicza 1
Telefon:
+48 34 317 02 45
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.