Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej
Telefon:
22 758 95 46
Województwo:
mazowieckie
Dokładny Adres:
ul. Miejska 7, 05-807 Podkowa Leśna
Miejscowość:
Podkowa Leśna
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.