Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Powiat Szydłowiecki
Miejscowość:
Szydłowiec
Województwo:
Mazowieckie
Dokładny Adres:
pl. M. Konopnickiej 7
Telefon:
48 617-70-00
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.