Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Gmina Klimontów
Miejscowość:
Klimontów
Województwo:
Świętokrzyskie
Dokładny Adres:
ul. dr Zysmana 1
Telefon:
158661006
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.