Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Gmina Świnice Warckie
Telefon:
63-288-10-21
Województwo:
łódzkie
Dokładny Adres:
ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie
Miejscowość:
Świnice Warckie
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.