Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Gmina Żabia Wola
Miejscowość:
Żabia Wola
Województwo:
Mazowieckie
Dokładny Adres:
ul. Główna 3
Telefon:
+48 (46) 857-81-81
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.