Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Gmina Klwów
Miejscowość:
Klwów
Województwo:
Mazowieckie
Dokładny Adres:
ul. OPOCZYŃSKA 35
Telefon:
+48 /48/ 671-00-10
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.