Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Urząd Miejski w Krośniewicach
Telefon:
+48 242523024
Województwo:
łódzkie
Dokładny Adres:
ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice
Miejscowość:
Krośniewice
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony WWW) oraz publikowane treści są zgodne ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.