Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie prudnickim
Telefon:
+48 77 436 93 99
Województwo:
opolskie
Dokładny Adres:
ul. Jagiellońska 3, 48-200 Prudnik
Miejscowość:
Prudnik
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.