Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Gmina Sokolniki
Telefon:
(+48) 62 78 451 59
Województwo:
Łódzkie
Dokładny Adres:
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
Miejscowość:
Sokolniki
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.