Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Urząd Gminy Przyrów
Miejscowość:
Przyrów
Województwo:
Śląskie
Dokładny Adres:
UL. Częstochowska 7
Telefon:
+48 (034) 355-41-20
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.