Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Urząd Gminy Przyrów
Telefon:
+48 (034) 355-41-20
Województwo:
śląskie
Dokładny Adres:
UL. Częstochowska 7
Miejscowość:
Przyrów
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.