Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Gmina Miedźno
Miejscowość:
Miedźno
Województwo:
Śląskie
Dokładny Adres:
ul. Ułańska 25
Telefon:
+48 34 317-80-10
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.