Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Filharmonia Narodowa
Telefon:
22 55 17 111
Województwo:
mazowieckie
Dokładny Adres:
ul. Jasna 5
Miejscowość:
Warszawa
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.