Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Gmina Czarnożyły
Telefon:
43 841-68-05
Województwo:
łódzkie
Dokładny Adres:
Czarnożyły 48, 98 - 310 Czarnożyły
Miejscowość:
Czarnożyły
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.