Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Urząd Miejski w Żelechowie
Telefon:
+48 25 75 41 144
Województwo:
mazowieckie
Dokładny Adres:
ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów
Miejscowość:
Żelechów
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.