Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Urząd Miejski w Żelechowie
Miejscowość:
Żelechów
Województwo:
Mazowieckie
Dokładny Adres:
ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów
Telefon:
+48 25 75 41 144
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.