Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Centrum Medyczne Beskidzka
Telefon:
32 632 01 28
Województwo:
śląskie
Dokładny Adres:
ul. Beskidzka 3, 41-500 Chorzów
Miejscowość:
Chorzów
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (witryny WWW) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu. Zgodność z Ustawą ustalona na dzień 19.08.2022r.