Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
Telefon:
89 645 54 39
Województwo:
warmińsko-mazurskie
Dokładny Adres:
Fijewo 73, 14-260 Lubawa
Miejscowość:
Lubawa
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.