Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Ośrodek Zdrowia - SPZOZ w Szczurowej
Telefon:
14 671 31 31
Województwo:
małopolskie
Dokładny Adres:
ul. Rynek 3, 32-820 Szczurowa
Miejscowość:
Szczurowa
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (witryny WWW) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.