Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze
Telefon:
65-543-25-03
Województwo:
dolnośląskie
Dokładny Adres:
ul. Sportowa 1, 56-200 Góra
Miejscowość:
Góra
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (witryny WWW) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.