Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Internetowe Biuro Obsługi | Giga
Telefon:
32 257 01 34
Województwo:
śląskie
Dokładny Adres:
ul. Kościuszki 229, 40-600 Katowice
Miejscowość:
Katowice
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (wersji demonstracyjnej Panelu Obsługi Klienta) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.