Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Zakład Energetyki Cieplnej w Pabianicach SP. Z.O.O
Telefon:
42 225 90 00
Województwo:
łódzkie
Dokładny Adres:
ul. św. Rocha 8, 95-200 Pabianice
Miejscowość:
Pabianice
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (witryny WWW) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.