Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Miejskie Przedszkole Nr 1 w Kwidzynie
Telefon:
793 384 184
Województwo:
pomorskie
Dokładny Adres:
ul. Willowa 15, 82-500 Kwidzyn
Miejscowość:
Kwidzyn
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.