Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży
Telefon:
(67)28 27 258
Województwo:
wielkopolskie
Dokładny Adres:
ul. Wiosny Ludów 14A, 64-800 Chodzież
Miejscowość:
Chodzież
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu CMS witryny WWW) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.