Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Szpital Miejski w Piekarach Śląskich
Telefon:
32 284 50 40
Województwo:
śląskie
Dokładny Adres:
ul. Szpitalna 11, 41–940 Piekary Śląskie
Miejscowość:
Piekary Śląskie
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.