Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie
Telefon:
89 645 28 55
Województwo:
warmińsko-mazurskie
Dokładny Adres:
ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-260 Lubawa
Miejscowość:
Lubawa
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu CMS witryny WWW) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.