Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.
Telefon:
44 723 75 71
Województwo:
łódzkie
Dokładny Adres:
ul. Warszawska 109/111, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Miejscowość:
Tomaszów Mazowiecki
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.