Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie
Telefon:
52 384 40 33
Województwo:
kujawsko-pomorskie
Dokładny Adres:
ul. Powstańców Wielkopolskich 17a, 89-210 Łabiszyn
Miejscowość:
Łabiszyn
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.