Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim
Telefon:
41 247 65 80
Województwo:
świętokrzyskie
Dokładny Adres:
ul. Siennieńska 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Miejscowość:
Ostrowiec Świętokrzyski
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.