Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Gmina Mykanów
Telefon:
34 328 80 19
Województwo:
śląskie
Dokładny Adres:
ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów
Miejscowość:
Mykanów
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.