Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach
Telefon:
44 610 22 94
Województwo:
łódzkie
Dokładny Adres:
Niemojowice 68, 26-330 Żarnów
Miejscowość:
Niemojowice
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.