Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Gminna Jednostka Wod-Kan Ksawerów
Telefon:
42 212 81 48
Województwo:
łódzkie
Dokładny Adres:
ul. Kościuszki 3 H, 95-054 Ksawerów
Miejscowość:
Ksawerów
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.