Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o
Telefon:
16 678-24-84
Województwo:
Podkarpackie
Dokładny Adres:
ul. Słowackiego 104, 37-700 Przemyśl
Miejscowość:
Przemyśl
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.