Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o
Telefon:
16 678-24-84
Województwo:
podkarpackie
Dokładny Adres:
ul. Słowackiego 104, 37-700 Przemyśl
Miejscowość:
Przemyśl
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.