Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Gmina Konopiska
Miejscowość:
Konopiska
Województwo:
Śląskie
Dokładny Adres:
ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska
Telefon:
34 328 20 57
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.