Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności:

Nazwa Jednostki:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Miejscowość:
Ostróda
Województwo:
Warmińsko-Mazurskie
Dokładny Adres:
ul. Sienkiewicza 13, 14-100 Ostróda
Telefon:
89 646 59 73
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.