Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie
Telefon:
89 646 59 73
Województwo:
warmińsko-mazurskie
Dokładny Adres:
ul. Sienkiewicza 13, 14-100 Ostróda
Miejscowość:
Ostróda
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.