Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Urząd Miasta i Gminy Cieszanów
Miejscowość:
Cieszanów
Województwo:
Podkarpackie
Dokładny Adres:
ul. Rynek 1
Telefon:
+48 (0-16) 631-10-76
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.