Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Urząd Gminy Świedziebnia
Telefon:
56 49 384 60
Województwo:
kujawsko-pomorskie
Dokładny Adres:
Świedziebnia 92A, 87-335 Świedziebnia
Miejscowość:
Świedziebnia
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.