Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Urząd Gminy Świedziebnia
Miejscowość:
Świedziebnia
Województwo:
Kujawsko-Pomorskie
Dokładny Adres:
Świedziebnia 92A, 87-335 Świedziebnia
Telefon:
56 49 384 60
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.