Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie
Telefon:
42 207 23 16
Województwo:
łódzkie
Dokładny Adres:
ul. Jana Pawła II nr 1, 95-054 Ksawerów
Miejscowość:
Ksawerów
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie min. AA).

Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.