Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Zakład do spraw Infrastruktury Miejskiej w Kwidzynie
Telefon:
55 643 62 44
Województwo:
pomorskie
Dokładny Adres:
ul. Warszawska 19 pok. 004, 82-500 Kwidzyn
Miejscowość:
Kwidzyn
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.