Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
Telefon:
91 433 38 01
Województwo:
zachodniopomorskie
Dokładny Adres:
ul. Mazowiecka 14, 70-526 Szczecin
Miejscowość:
Szczecin
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.