Dane Jednostki posiadającej certyfikat dostępności cyfrowej:

Nazwa Jednostki:
Cmentarz Komunalny w Częstochowie
Telefon:
34 366 68 73
Województwo:
śląskie
Dokładny Adres:
ul. Radomska 117, 42-210 Częstochowa
Miejscowość:
Częstochowa
Opis Certyfikatu:

Certyfikat potwierdza, że aplikacja (system strony BIP) jest zgodna ze standardem WCAG 2.0 (na poziomie min. AA). Oceny dokonano zgodnie z przyjętą procedurą audytu.